This is a free Purot.net wiki

Oma sivu PR

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Voit rakentaa tätä sivua oman mielesi mukaan. Jaa jotain toisille. Kokeile jotain uutta, vaikkapa kuvan tai videon tekemistä ja nähtäville tuomista. Tee näkyväksi omaa ajatteluasi. Kysy ääneen itse itseltäsi tai muilta. Voit kommentoida toisten sivuille.

 

Muutama valmis tehtävä:

1. Tavoitteen asettaminen: selkeä tavoite teknologian opetus- ja opiskelukäytössä on tärkeää ja unohtuu helposti. Aseta itse itsellesi lyhyen aikavälin tavoite (tämän koulutuksen ajaksi, tälle kevätlukukaudelle, tälle vuodelle). Kirjoita tavoite tähän:

- lupaus hyödyntää enemmän teknisiä sovelluksia opetus, ohjaus- ja koulutustyössä

- koulutustiedon ja jonkun opitun käyttökelpoisen sovelluksen jakaminen ohjauksen väelle omassa työyksikössä

- jokin konkreetti verkkopedagoginen esimerkki sanoman monipuolistamisesta: ohjeistus kirjallisesti, kuviolla,  symbolein, videoiden.. (visuaalisen design- ja suunnitteluosaamisen hyödyntäminen)

2. Lupaa tehdä jotain uutta, vaikka ihan pientä (kirjoita tähän reflektointikerroilla ensin lupaus ja sitten raportti, miten lupauksen toteuttaminen edistyy):

Raportti lupauksen (1. kohta) toteutuksesta:

 

 

3. Ensimmäisen lähipäivän reflektointi: Millaisia ajatuksia päivä jätti? Miltä tuntui? Oivalsitko jotain? Jäitkö ihmettelemään jotain? Mitä opit? Mistä jäit kaipaamaan lisää?

- hienoa, että lähdettiin turvallisuudesta ja peloista: perustavanlaatuiset ajatukset ja kokemukset, joka on kohdattava uuden ja jatkuvasti päivittyvän tekniikan myötä 

- pidin siitä, että kouluttajan lähestymisessä korostui kohtaaminen ja keskustelu, jolloin tekniikka ei "ottanut yliotetta" ihmisyydestä ja pedagogiikasta

- tunteeksi jäi levollisuus (hieman epäselvästä alusta riippumatta) ja odottava tunnelma välitehtäviä ja seuraavaa päivää silmällä pitäen

- syvemmälle mieleen painettavat ensimmäisestä lähipäivästä: 

1. rohkeasti kokeillen ja epäonnistuen (jakamisen kulttuurin levittäminen) 

2. selkeä visio, pienet konkreetit tavoitteet sekä toteutustapa (hamua pieniä palikoita)

- päivän lopussa alkoi väsyttää, tarkkaavaisuus joutui vähän koetukselle

 

 

4. Verkkotapaamisen reflektointi: Millaisia ajatuksia tuokio herätti? Miltä tuntui? Oivalsitko jotain? Jäitkö ihmettelemään jotain? Mitä opit? Mistä jäit kaipaamaan lisää?

 

5. Toisen lähipäivän reklektointi: Millaisia ajatuksia tuokio herätti? Miltä tuntui? Oivalsitko jotain? Jäitkö ihmettelemään jotain? Mitä opit? Mistä jäit kaipaamaan lisää?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username