This is a free Purot.net wiki

Toinen lähitapaaminen

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Aika:         10.2.2015 klo 10-16
Paikka:     Minervan viereinen rakennus Athena-sali 261

 

Klo 10:00 aloitus
Jaloittelutauko
 • Kokemuksia motivaation ja kiinnostuksen herättämisestä verkko-oppimisessa. Teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kollaboraation ja verkkovälitteiseen vuorovaikutukseen.

Vinkkejä sopivista työvälineistä ja työtavoista:

Klo 12:00 - 12:45 lounas (esim. Unicafé)
 • Yksilöllisen ja yhteisöllisen verkkotyöskentelyn tukeminen. Ohjauksellisuuden liittäminen oppimisprosessiin.
 • Avoimet aineistot ja niiden käyttäminen oppimistehtävissä (keskeinen perustieto tekijänoikeuksista ja tietoturvasta verkkopedagogiikassa). Moniaistiset verkkosisällöt.
Klo 13:30 - 13:50 päiväkahvi
 • Verkkopedagogiikan suunnittelumenetelmiä. Välineitä haltuun.
Jaloittelutauko
 • Kuinka tästä eteenpäin
Klo 16:00 lopetus

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username